Skillnader mellan mäns och kvinnors spelvanor

Både män och kvinnor spelar idag på casino online, men det finns vissa skillnader i mäns och kvinnors spelvanor såväl i Sverige som i övriga världen. Tittar man tillbaka i tiden så har det varit mer sällsynt med kvinnor som spelar i jämförelse med män, men i dagsläget så är det alltså vanligt med casinospel hos båda könen. Kopplat till detta har det diskuterats mycket kring hur spelandet skiljer sig åt mellan män och kvinnor vad gäller vilka spel som väljs, riskbenägenhet med mera. I denna artikel fördjupar vi oss i detta ämne och undersöker på vilka sätt mäns och kvinnors spelvanor skiljer sig åt.

Casinospel har historiskt sett varit mansdominerat

Att casinospel länge har varit mansdominerat förvånar kanske inte så många, med tanke på hur samhället i stort sett ut historiskt. När spel för pengar på riktigt började etablera sig i Europa för hundratals år sedan så var det inte tillåtet för kvinnor att spela. Sådana förbud är lyckligtvis ur världen sedan länge, men män har fortfarande varit i klar majoritet när det gäller att besöka casinon, sportbarer och andra platser där spel för pengar äger rum. Ett sådant förhållande hittar vi även då vi kikar på USA och hur det såg ut under vilda västern-tiden. Det var för det mesta män som samlades för att spela kort- och pokerspel. Det fåtal kvinnor som faktiskt deltog i spelandet stack verkligen ut. Även när olika online casinon började etablera sig runtom i världen sent 90-tal och tidigt 2000-tal så var klientelet till största del manligt. Nya siffror visar att män fortfarande är i majoritet bland dem som spelar casino, men andelen kvinnor har ökat rejält under de senaste 10–15 åren och så lär det av allt att döma fortsätta. 

Risktagande – män jämfört med kvinnor

Många undersökningar tyder på att män i genomsnitt är mer benägna att ta risker jämfört med kvinnor, på ett flertal olika områden. En sådan trend har det även hittats indikationer för när det gäller casinospel. Studier har bland annat visat tecken på att män är tydligt mer riskbenägna och har mindre impulskontroll jämfört med kvinnor när de spelar på casino online. Forskning visar också att män många gånger spelar med större insatser jämfört med kvinnor, och ofta har en större tro på sina vinstchanser än kvinnor. Kopplat till detta har män också en tendens att se spelandet som en möjlighet till snabba pengar vilket även det bidrar till högre risk och intensitet vid spelandet. Kvinnor, å andra sidan, spelar i större utsträckning med flera mindre insatser och en målsättning om att vara lönsamma över en längre tid.

Skillnader i val av spel

Det casinospelare av båda kön har gemensamt är att de vill ha roligt och bli underhållna när de spelar. Samtidigt har det också föreslagits att kvinnor i större utsträckning väljer casinospel med lägre risk för att slappna av och varva ned, medan män snarare söker en adrenalinkick och ett större element av strategi i sitt spelande många gånger. I och med detta så vänder majoriteten av kvinnliga spelare sig till slots och liknande spel. Män i sin tur är överrepresenterade när det gäller att spela poker, betting, blackjack med mera. När de väl spelar slots väljer de i regel spelautomater med hög volatilitet och risk. Du kan förstås hitta spelare av båda könen i alla typer av spel, men dessa är de generella skillnader som noterats och ofta diskuteras.

Vilka spenderar mest tid på spel?

Män spelar i genomsnitt mer frekvent än kvinnor, varför den totala tiden som läggs på spelande också blir högre för dem. Ser man till enskilda spelsessioner så tenderar dock dessa att vara kortare och mer intensiva för män, medan kvinnors sessioner sträcker sig över längre tid och håller en något lägre intensitet. Detta kan rimligtvis kopplas till det vi nämnde tidigare om att män generellt sett spelar med högre insatser för att få kickar och ett snabbt resultat, vilket ju också gör att spelkassan inte räcker till under lika lång tid som när man spelar i lugnare tempo.

Bakomliggande orsaker till spelande: män jämfört med kvinnor

Som vi varit inne på tidigare så kan anledningarna till att man väljer att spela på casino online variera. För de allra flesta, oavsett kön, så grundar det sig i en vilja att bli underhållen och spendera sin tid på ett roligt sätt. Spel av olika slag, inte minst casinospel, är någonting många då vänder sig till på grund av att de erbjuder spänning och stimulans på flera olika plan. Men för män som spelar finns det ofta också en dimension av att vilja få adrenalinkickar och ha möjligheten att tjäna snabba pengar. Sådana tendenser har inte återfunnits i samma utsträckning när det gäller kvinnor som spelar, utan där är det oftare avkoppling och att varva ned som är i fokus. Som en konsekvens av detta spelar män också oftare på impuls än vad kvinnor gör.

Reagerar kvinnor och män olika på förluster?

Det har identifierats vissa skillnader i hur kvinnor reagerar på förluster i casinospel jämfört med män. Många gånger har kvinnor en mer lågmäld reaktion, där den besvikelse eller ilska de upplever inte är så expressiv utan snarare inåtvänd. Män har överlag en mer aggressiv reaktion till spelförluster, och faktiskt även vinster. Män tenderar också att reagera väldigt känslomässigt på spelförluster och inte alltid vara fullt klarsynta i det egna ansvarets betydelse i sådana situationer. Intressant är också att män vid stora vinster ser det som en chans att fortsätta kamma hem flera sådana, medan kvinnor oftare nöjer sig med vinsten och avslutar sin spelsession.

Slutsats

Sammanfattningsvis kan det sägas att spel om pengar blir mer och mer jämnt fördelat mellan könen. Det har på senare tid blivit allt vanligare att kvinnor spelar, inte minst till följd av att online casino numera är mer frekvent förekommande i Sverige och resten av världen. Det finns ett antal skillnader mellan män och kvinnor när det gäller spelvanor – bland annat att män tenderar att ta mer risker när de spelar om pengar och välja spel som möjliggör detta. Även när det gäller hur mycket tid som spenderas i olika casinospel och av vilka anledningar så har det identifierats vissa skillnader mellan könen.