Integritetsskydd & cookies hos BestCasino

Version 1.1 – 16 april 2024

Integritets- och cookiepolicy på BestCasino

Så fungerar vår integritetspolicy 

På vår webbplats, BestCasino, som drivs av EVORA INTERNATIONAL LTD, (“BestCasino”, “vi”, “oss”, “vår”), hanterar vi personuppgifter om våra besökare och kunder (“du”, “ni”). Vår ambition och vårt mål är att alla dina personuppgifter ska hanteras med varsamhet och på ett säkert sätt, i enlighet med den rådande lagstiftningen som rör dataskydd. 

EVORA INTERNATIONAL LTD och BestCasino jobbar med så kallad “prestationsbaserad marknadsföring” och “leadsgenerering” på internet. Vårt huvudkontor är beläget på Malta och vi har flera dotterbolag och filialer med kontor i länder runt om i Europa. 

Anledningen till varför vi har denna policy är för att vi vill förklara för dig när, hur och varför vi tar hand om och hanterar information som rör dig som besökare. Detta kallar vi för personuppgifter. Policyn ger dig också viktig information om dina rättigheter enligt lag. Syftet med denna policy är inte att på något sätt ersätta villkoren i något avtal du sluter med oss eller att begränsa rättigheterna du har enligt lagen om dataskydd. 

I listan nedan går vi igenom ämnen som är relaterade till BestCasinos integritets- och cookiepolicy. Nedan ser du en sammanfattning kring vad vi skriver om för att du snabbt och lätt ska kunna hitta den information du behöver och kunna se vad som är relevant för dig som besökare på webbplatsen. 

Innehåll:

 • Vi är ansvariga för dina personuppgifter
 • Personuppgifter som hanteras av BestCasino
 • Hur vi använder dina personuppgifter
 • När vi hanterar dina personuppgifter
 • Vem vi delar dina personuppgifter med
 • Internationella överföringar
 • Hur länge vi behåller dina personuppgifter
 • Dina rättigheter som besökare
 • Cookiepolicy på BestCasino

Vi är ansvariga för dina personuppgifter

Vi som tar hand om och är ansvariga för dina personuppgifter på BestCasino är primärt EVORA INTERNATIONAL LTD med adressen 120, The Strand, Unit 6, Triq ix-Xatt, Gzira. 

Som ansvarig för personuppgifter, hänvisar vi till företaget som avgör metoden och syftet med hanteringen av BestCasinos besökares personuppgifter. Vi vill uppmärksamma dig på att även om vi är primärt ansvariga för dina personuppgifter, är det möjligt att dessa lagras via databaser som i sin tur är tillgängliga för andra företag. Om andra företag skulle få tillgång till dina personuppgifter är även dessa skyldiga att följa den policy och standarder som beskrivs på denna sida. 

Personuppgifter som hanteras av BestCasino

Som besökare och kund hos BestCasino har vi möjlighet att hantera personuppgifter om dig, det inkluderar följande punkter: 

 • Ditt namn och din födelsedata.
 • Ditt kön och din ålder. 
 • Din e-postadress. 
 • Din IP-adress. 
 • Din platsinformation. 
 • Hur du använder webbplatsen. 
 • Ditt yrke. 

Hur vi använder dina personuppgifter

BestCasino samlar information om dig när du väljer att besöka vår webbplats och därmed använder våra tjänster och funktioner som är tillgängliga. Dina personuppgifter används till exempel på följande sätt: 

 • För att ge oss information för vidare analys som låter oss anpassa våra system och databaser för att förbättra din upplevelse av webbplatsen och för att låta oss erbjuda en bättre tjänst rent generellt. 
 • För att förbättra och anpassa annonserna vi skickar till dig. 
 • För att du ska kunna bli medlem i ett forum eller en community, om vi väljer att utveckla en sådan produkt, där du kan interagera och delta med dina åsikter genom kommentarer eller gilla-markeringar. 
 • För att följa lagar och regler gällande dina rättigheter. 

När vi hanterar dina personuppgifter

BestCasino hanterar bara dina personuppgifter i syften som beskrivs på denna sida. Detta sker enbart när vi med säkerhet vet att: 

 • Du som besökare har valt att acceptera att vi använder personuppgifterna på det här sättet, alternativt
 • Vårt sätt att ta hand om och hantera dina personuppgifter är absolut nödvändigt för att stödja så kallade “legitima intressen” som BestCasino har som företag. Med det menar vi att vi har möjligheten att utveckla och förbättra våra tjänster och produkter eller för att vi ska kunna analysera vår data. Detta görs på ett sätt där vi skyddar och respekterar din integritet. 

Vem vi delar dina personuppgifter med 

På BestCasino jobbar vi tillsammans med ett antal olika tredje parter som i sin tur hjälper till att administrera vår verksamhet och som erbjuder särskilda tjänster. Då och då händer det att dessa tredje parter kan behöva tillgång till dina personuppgifter. Nedan ser du några exempel med vilka tredje parter vi menar: 

 • Analystjänster som till exempel Google Analytics, Hotjar och Adwords. I vår cookiepolicy, längre ner, kan du läsa mer om detta och vad du själv kan göra för att undvika att någon av dessa tjänster får tillgång till dina personuppgifter. 
 • Leverantörer som hanterar våra besökares personuppgifter enligt våra instruktioner, som exempelvis molnbaserade tjänster. 
 • EVORA INTERNATIONAL LTDs företagsgrupp, som finns på Malta och i andra EU-länder. I sådant fall, överförs våra besökares personuppgifter enligt koncernens bestämmelser. 
 • I fall där vi är skyldiga att dela personuppgifter för att följa statliga regelverk eller vid tillfällen som kräver att vi skyddar våra intressen och upprätthåller företagets säkerhet. 

Om vi säljer, köper eller på något sätt väljer att rekonstruera vår verksamhet eller våra tillgångar. Alternativt om en tredje part köper våra tillgångar. Det gäller också för köpare och säljare överlag. 

Internationella överföringar

I fall med internationella överföringar handlar det om att föra över personuppgifter till ett land utanför den Europeiska Unionen (EU). Liksom paragrafen ovan, kan vi således ge tredje parter tillgång till våra kunders personuppgifter, som därmed också kan finnas utanför EU. 

Det är också möjligt att vi delar dina personuppgifter i samband med att vi får en juridisk begäran från en utländsk polismyndighet som befinner sig utanför EU. Vi vidtar ständigt åtgärder för att kunna bidra med internationella överföringar där all information hanteras på ett lämpligt sätt för att dina rättigheter och intressen ska vara skyddade. Med varje enskild förfrågan som kommer från såväl tillsynsmyndigheter som polismyndigheter och rättsväsendet, kontrollerar vi denna förfrågan grundligt innan vi avslöjar någon av våra besökares personuppgifter. 

Som besökare och kund hos BestCasino har du rätt att kontakta oss för mer information angående skyddsåtgärderna ovan. 

Hur länge vi behåller dina personuppgifter

Vi väljer att behålla dina personuppgifter så länge som vi anser är nödvändigt för våra ändamål som beskrivs i vår policy på denna sida. Beroende på specifika omständigheter, behåller vi dina personuppgifter inom en särskild tidsram för att, till exempel, kunna följa krav som rör antingen lagar, skatter eller bokföring och redovisning. Enligt vår policy kan vi spara personuppgifter som vi har samlat in. När vi inte längre behöver dina personuppgifter kan du vara säker på att vi raderar informationen eller på något sätt gör dig anonym i vårt system.  

Dina rättigheter som besökare 

Du har flera rättigheter som är knutna till dina personuppgifter när du besöker vår webbplats. Nedan kan du läsa om vilka rättigheter du behöver veta om. Om du vill utöva dina rättigheter kan du kontakta oss via e-post eller post. 

 • Tillgång: Det betyder att du har möjlighet att fråga oss om bekräftelse på huruvida vi hanterar dina personuppgifter och få en kopia med uppgifterna. Du kan också fråga efter ytterligare information om dina personuppgifter, som till exempel detaljer kring vilken information vi har, syftet med hur vi använder personuppgifterna, vem som kan ta del av informationen, vad vi gör för att skydda dem, dina rättigheter, var uppgifterna kommer från, om informationen lämnar EU och om vi gör automatiserade beslut eller har använt automatiserad profilering. Detta gäller i den mån att du inte har fått denna information via denna policy. 
 • Korrekthet: Du har alltid möjlighet att kontakta oss och korrigera felaktiga personuppgifter. Vi kontrollerar informationen och försöker styrka uppgifterna på ett lämpligt sätt innan åtgärder och justeringar görs. 
 • Radering: Du har möjlighet att be oss radera dina personuppgifter om vi inte längre använder informationen, om du inte längre accepterar att vi hanterar dina personuppgifter, om du har rätt att invända (se nedan), om vi har hanterat dina personuppgifter på ett olagligt sätt och/eller om det krävs för att följa en rättslig förpliktelse. Vi är emellertid inte tvungna att fullfölja din förfrågan om radering av dina personuppgifter om hanteringen krävs för att följa skyldigheter enligt lag eller för att skapa/utöva juridiska anspråk. Det finns ett par olika omständigheter men det är i huvudsak dessa två som ger oss anledning att neka din förfrågan om radering av personuppgifter.  
 • Begränsning: Du har möjlighet att fråga oss om vi kan begränsa dina personuppgifter. Detta betyder att vi kan spara dina uppgifter utan att använda dem. Detta gäller emellertid enbart om uppgifternas korrekthet kan ifrågasättas och vi kan bevisa huruvida uppgifterna stämmer eller inte, om hanteringen på något sätt är olaglig men du inte vill radera uppgifterna, om vi inte behöver uppgifterna i det syfte vi samlade in informationen för men fortfarande krävs för juridiska anspråk, om du har utövat rätten att invända och det finns verifierade så kallade huvudskäl. Vi på BestCasino har rätten att fortsätta använda dina personuppgifter även efter din förfrågan om begränsning om vi har ditt samtycke, om det är nödvändigt för juridiska anspråk eller om det krävs för att skydda antingen en fysisk eller rättslig persons rättigheter. 
 • Överföring: Du har rätt att fråga oss om du kan få dina personuppgifter i ett strukturerat och maskinläsbart format. Alternativt kan du fråga om du kan få dina uppgifter transporterade till en annan person som är ansvarig för personuppgifter. Detta gäller när hanteringen har ditt godkännande och det sker automatiskt. 
 • Invändning: Som besökare hos BestCasino kan du välja att invända mot hanteringen av dina personuppgifter där våra “legitima intressen” är en rättslig grund och du tror att dina fundamentala rättigheter och friheter är mer viktigt än våra legitima intressen. Vi har emellertid också möjlighet att visa att vi har berättigade legitima intressen som väger tyngre än dina fundamentala rättigheter och friheter. 
 • Internationella överföringar: Alla våra besökare kan kontakta oss och begära en kopia, eller fråga om att bli hänvisade till, våra åtgärder som vi vidtar för att skydda dina personuppgifter från att tas utanför EEA (European Economic Area). Då har vi också möjlighet att redigera överenskommelser gällande dataöverföring liksom relaterade dokument av känsliga skäl. 
 • Tillsynsmyndighet: Du kan välja att framföra ett klagomål till din lokala relevanta tillsynsmyndighet gällande hur vi hanterar dina personuppgifter. Vi ber emellertid om att du kontaktar oss på BestCasino först för att försöka reda ut eventuella problem. Även om det fortfarande betyder att du har rätten på din sida att kontakta en tillsynsmyndighet när du vill. 

Cookiepolicy på BestCasino

Nedanför går vi igenom vår cookiepolicy på BestCasino och hur cookies påverkar dig samt exempel på vilka leverantörer vi använder oss av. Om du har fler frågor och funderingar kring cookies på BestCasino, vänligen kontakta oss per e-post. 

Vi använder cookies och det är för att vi vill kunna erbjuda en komplett webbplats med fullt fungerande användbara funktioner. Cookies låter oss känna igen dina personliga preferenser när du använder hemsidan och på det här sättet kan vi, förhoppningsvis, göra det både lättare, smidigare och mer bekvämt för dig som besökare. 

Vad är cookies? I dag använder mer eller mindre alla webbplatser cookies men det är inte alla som vet vad det är. I korthet är cookies en liten fil med information som lagras på din dator, mobil eller surfplatta beroende på vilken enhet du använder för att besöka hemsidan. Denna fil låter webbplatsen i fråga komma ihåg vad du gör och dina preferenser. Till exempel, din inloggning, ditt valda språk, vilken textstorlek du föredrar och så vidare. På det här sättet behöver du inte göra om valen och inställningarna varje gång du besöker hemsidan. 

Val för dig som besökare 

När du väljer att besöka vår webbplats betyder det att du också accepterar användningen och lagrandet av cookies på din dator, mobil eller surfplatta. Rent generellt kan du se och använda vår webbplats utan cookies. Det är dock vissa delar och sidor som inte fungerar som det är tänkt eller också är webbplatsen mer långsam att navigera på om du väljer att neka cookies.

Om du inte vill att några cookies lagras på din enhet som du använder under ditt besök, kan du välja att inaktivera detta i systeminställningarna som du hittar i din valda webbläsare. Du har också valet att radera sparade cookies i dina systeminställningar när som helst. Var vänlig och notera att vissa erbjudanden och funktioner är begränsade när du inte accepterar cookies på BestCasino.

Olika kategorier med cookies

På BestCasino använder vi olika sorters cookies med olika syften och ändamål samt funktioner. En del av våra cookies krävs i tekniskt avseende, också kallat för teknisk nödvändighet. Andra cookies lagras och används under en begränsad tid. En del cookies placeras och lagras av antingen en tredje part eller oss. 

Teknisk nödvändighet: Det finns både cookies som är tekniskt nödvändiga och cookies som inte är det. När det gäller den typen som är tekniskt nödvändiga, använder vi cookies som behövs för att vår webbplats ska fungera ordentligt. Den här typen av cookies placeras på din enhet per automatik när du besöker webbplatsen och/eller använder en funktion som vi erbjuder. Det vill säga, om du inte har justerat inställningarna i din webbläsare som gör att cookies nekas direkt. Cookies som inte är nödvändiga kan placeras på din enhet bara för att förbättra användarvänligheten och webbplatsens prestanda ännu mer. Dessa cookies hjälper också till att komma ihåg dina inställningar. Vi använder också icke-tekniskt nödvändiga cookies för att få mer information om hur olika delar av webbplatsen används och hur ofta det sker. På det här sättet kan vi anpassa webbplatsen på ett bättre sätt för dig som besökare. 

Lagringstid: Olika cookies lagras under olika tidsperioder och vi har delat in våra cookies i tre separata kategorier för att du enklare ska förstå hur det fungerar och vad det finns för skillnader. 

 • Sessionscookies: Så kallade sessionscookies behövs bara medan du besöker hemsidan. När du väljer att avlägsna dig från webbplatsen raderas eller inaktiveras sessionscookies. Dessa cookies används för att hantera information medan du befinner dig på en specifik webbplats. 
 • Permanenta cookies: Cookies som istället lagras under en lång tid kallas i sin tur för permanenta cookies. Den här sortens cookies gör att vi som driver webbplatsen har möjlighet att känna igen dig när du besöker vår hemsida vid ett senare tillfälle och då kan vi använda sparade inställningar från din senaste session. Det kan vara så att du inte behöver upprepa proceduren att välja ditt språk varje gång eller liknande. Även permanenta cookies raderas automatiskt efter en viss tid. 
 • Flödescookies: Denna kategori med cookies är för att våra egna servrar ska kunna kommunicera med varandra eller inom gruppen. Flödescookies placeras på din enhet i samband med att du navigerar på vår webbplats och när du lämnar webbplatsen raderas dessa cookies direkt. 

Cookies för analys och mätning av räckvidd

Vi använder cookies från olika leverantörer och så kallade leverantörs-cookies placeras på webbplatsen antingen av oss eller av den operatör som vi beställer från. Sedan finns det tredje parts-cookies som lagras och används av andra sorters organisationer men också webbplatser. Genom externa leverantörer kan cookies användas för att visa specifika annonser eller för att integrera innehåll från olika sociala nätverk på internet.

Google Analytics  

På BestCasino använder vi en analystjänst som levereras av Google Inc som heter Google Analytics. Tjänsten Google Analytics använder cookies för att identifiera hur ofta vissa delar av en webbplats används och för att se vad olika besökare föredrar. Informationen som kan utläsas av din användning medan du besöker webbplatsen, som fås genom denna cookie, överförs till en av Googles servrar i USA där den lagras. Google har möjlighet att använda informationen för att analysera hur du använder en specifik webbplats och sammanställa aktivitetsrapporter. Notera att Google kan välja att skicka denna information till tredje parter – om lagen säger det. Alternativt, om tredje parter hanterar denna information på Googles vägnar. Datan lagras i 26 månader och detta gäller även din IP-adress. 

Alla våra besökare kan neka Google Analytics för att undvika registrering och övervakning av din session på webbplatsen. För att göra det, besök den här sidan: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

Hotjar

Hotjar är ett verktyg som vi använder för att samla icke-personlig information för att utveckla vår webbplats och ge dig en bättre upplevelse. Med Hotjar blir det lättare för oss att hitta och analysera tekniska problem med mera. 

AdWords

Vi använder AdWords för att göra det möjligt att skapa någonting som kallas för Google PPC-kampanjer, med andra ord “Pay Per Click” (Betalning Per Klick). 

AdForm

AdForm använder cookies för att få information om dina besök på webbplatsen och om du ser annonser från BestCasino. Informationen som samlas genom AdForm används sedan för att utvärdera och analysera en annons eller hur bra en kampanj fungerar, till exempel. Det hjälper också till att skapa så kallad beteendemarknadsföring. Annonser kan alltså visas i följd och visa utvalda produkter beroende på vilket intresse du har visat på webbplatsen och liknande. 

Vår integritets- och cookiepolicy kan ändras och uppdateras när det behövs – se datum och version högst upp på sidan. 

Hem > Integritetspolicy