Personvernerklæring

RETNINGSLINJER FOR PERSONVERN OG INFORMASJONSKAPSLER HOS BESTCASINO

På nettstedet BestCasino, som drives av EVORA INTERNATIONAL LTD, («BestCasino», «vi», «oss»), behandler vi personlig informasjon om våre besøkende og kunder («deg»). Vår ambisjon og vårt mål er at alle dine personopplysninger skal håndteres forsiktig og trygt for å overholde gjeldende lovgivning om databeskyttelse.

EVORA INTERNATIONAL LTD og BestCasino jobber med såkalt «performance marketing» og «leadgenerering» på nett. Vårt hovedkontor er på Malta, og vi har en rekke datterselskaper med kontorer i andre land rundt om i Europa.

Grunnen til at vi har disse retningslinjene er at vi ønsker å forklare deg når, hvordan og hvorfor vi tar vare på og behandler informasjon som angår deg som besøkende. Dette er hva vi kaller din personlige informasjon. Retningslinjene gir deg også viktig informasjon om dine rettigheter i henhold til loven. Formålet med disse retningslinjene er ikke på noen måte å erstatte vilkårene i noen kontrakt du inngår med oss eller å begrense rettighetene du har under loven om databeskyttelse.

I listen nedenfor gjennomgår vi emner relatert til BestCasinos retningslinjer for personvern og informasjonskapsler. Nedenfor finner du en oppsummering av hva vi går gjennom, slik at du raskt og enkelt kan finne akkurat den informasjonen du ønsker og som er relevant for deg som besøkende på nettsiden.

Innhold:

 • Vi er ansvarlige for dine personopplysninger
 • Personopplysninger som BestCasino behandler
 • Bruk av dine personlige data
 • Når vi behandler dine personopplysninger
 • Hvem vi deler din personlige informasjon med
 • Internasjonale overføringer
 • Direkte markedsføring
 • Hvor lenge vi oppbevarer dine personopplysninger
 • Dine rettigheter som besøkende
 • Retningslinjer for informasjonskapsler på BestCasino

Vi er ansvarlige for dine personopplysninger

Vi som tar vare på og er ansvarlige for dine personopplysninger hos BestCasino er primært EVORA INTERNATIONAL LTD med adresse 120, The Strand, Unit 6, Triq ix-Xatt, Gzira. 

Som ansvarlig for personopplysninger refererer vi til selskapet som bestemmer metoden og formålet med å behandle våre besøkendes personopplysninger på BestCasino. Vi vil gjøre deg oppmerksom på at selv om vi er hovedansvarlige for dine personopplysninger, er det mulig at disse lagres via databaser som igjen er tilgjengelige for andre selskaper. Skulle andre selskaper få tilgang til dine personopplysninger, er disse forpliktet til også å overholde standarden beskrevet i vår personvernerklæring på denne siden.

Personopplysninger som BestCasino behandler

Som besøkende og kunde hos BestCasino har vi mulighet til å behandle personopplysninger om deg, inkludert følgende punkter:

 • Ditt navn og fødselsdata
 • Ditt kjønn og din alder
 • Din e-postadresse
 • Passord
 • Din IP-adresse
 • Din posisjonsinformasjon
 • Hvordan du bruker nettsiden
 • Ditt yrke

Bruk av dine personlige data

BestCasino samler inn informasjon om deg når du velger å besøke nettstedet vårt, og dermed bruke tjenestene og funksjonene som er tilgjengelige. Dine personopplysninger brukes til å for eksempel:

 • Sende ut brev på e-post med nyheter, annonsering og annen informasjon om våre tjenester og vår nettside. Les mer om direkte markedsføring lenger ned på siden.
 • Gi oss informasjon for videre analyse som gjør at vi kan tilpasse våre systemer og databaser for å forbedre din opplevelse av nettstedet vårt, og for å gjøre oss i stand til å tilby en bedre service totalt sett.
 • For å forbedre og tilpasse annonsene vi sender til deg.
 • For at du skal kunne bli medlem av et forum eller et fellesskap, dersom vi velger å utvikle et slikt produkt, hvor du kan samhandle og delta med dine meninger via kommentarer eller lignende.
 • For å overholde eventuelle juridiske forpliktelser eller rettigheter.

Når vi behandler dine personopplysninger

BestCasino tar kun vare på din personlige informasjon for formålene beskrevet på denne siden. Dette skjer bare når vi vet med sikkerhet at:

 • Du som besøkende har valgt å godkjenne at vi bruker informasjonen på denne måten, eller alternativt
 • Vår måte å håndtere og behandle dine personopplysninger på er helt nødvendig for å gi støtte til såkalte “legitime interesser” som BestCasino har som selskap. Det vil si å ha muligheten til å utvikle og forbedre våre tjenester og vårt produkt eller gjøre oss i stand til å analysere data. Dette gjøres på en måte som beskytter og respekterer ditt privatliv.

Hvem vi deler din personlige informasjon med

Hos BestCasino jobber vi sammen med en rekke ulike tredjeparter som igjen hjelper til med å administrere vår virksomhet og yte spesielle tjenester. Noen ganger kan disse tredjepartene også trenge tilgang til din personlige informasjon. Nedenfor er noen eksempler på hvilke tredjeparter vi mener:

 • Aweber Systems (basert i USA) som vi bruker når vi sender ut nyhetsbrev, reklame og informasjon.
 • Leverandører av analytikertjenester som Google Analytics, Hotjar og Adwords. I våre retningslinjer for informasjonskapsler lenger ned kan du lese mer om dette og hvordan du selv kan gjøre tjenestene ute av stand til å få tilgang til dine personopplysninger.
 • Leverandører som håndterer våre besøkendes personopplysninger i henhold til våre instruksjoner, for eksempel skybaserte tjenester.
 • EVORA INTERNATIONAL LTD sine konsernselskaper, som er lokalisert i Malta og andre EU-land. I slike tilfeller skjer overføringer av våre besøkendes personopplysninger i henhold til konsernets regelverk.
 • I tilfeller hvor vi er forpliktet til å dele personopplysninger for å overholde lovpålagte forpliktelser, eller ved anledninger som krever det for å beskytte våre interesser og opprettholde selskapets sikkerhet.
 • I tilfeller hvor vi selger, kjøper eller på en eller annen måte velger å omorganisere vår virksomhet eller våre eiendeler. Alternativt, hvis en tredjepart kjøper våre eiendeler. Dette gjelder også for eventuelle kjøpere eller selgere.

Internasjonale overføringer

Ved internasjonale overføringer dreier det seg om overføring av personopplysninger til et land utenfor EU (EU). I likhet med avsnittet ovenfor kan vi dermed gi tilgang til våre kunders personopplysninger til tredjeparter, som derfor også kan befinne seg utenfor EU.

Det er også mulig at vi vil dele din personlige informasjon i forbindelse med at vi mottar en juridisk forespørsel av noe slag, eller på forespørsel fra en utenlandsk rettshåndhevelsesmyndighet utenfor EU. Vi tar hele tiden skritt for å kunne bistå med internasjonale overføringer der all informasjon er forsvarlig behandlet for at dine rettigheter og interesser skal beskyttes. Med hver enkelt forespørsel som kommer inn fra både regulatoriske myndigheter og rettshåndhevende myndigheter, undersøker og kontrollerer vi den grundig før vi avslører noen av våre besøkendes personopplysninger.

Som kunde og besøkende hos BestCasino har du rett til å kontakte oss for mer informasjon om beskyttelsestiltakene ovenfor.

Direkte markedsføring

Hos BestCasino bruker vi dine innsamlede personopplysninger til å sende ut direkte markedsføring. Det gjelder både om produkter og tjenester som vi tilbyr sammen med våre ulike partnere innen nettcasino, online sportsbetting og eventuelle finansielle tjenester. Direkte markedsføring skjer gjennom målrettede annonser på nett i form av nyhetsbrev via e-post.

Ved noen anledninger vil behandlingen av personopplysningene i forbindelse med markedsføringen være basert på BestCasinos legitime interesser. Når loven sier at det er påkrevd, vil dette være basert på din godkjenning.

Du som kunde har alltid rett til å avslå direkte markedsføring fra oss. Dette gjør du ved å bruke lenken for å avslå som vi inkluderer i all direkte markedsføring som vi sender ut. Alternativt kan du kontakte oss personlig via e-post eller brev.

Hos BestCasino tilpasser vi vår tilnærming til arbeidsmetoder slik at direkte markedsføring gjøres på et nivå som vi anser som forholdsmessig for å gi deg informasjon som vi tror du er interessert i. Dette er basert på informasjonen som vi mottar om deg via dine personopplysninger.

Hvor lenge vi oppbevarer dine personopplysninger

Vi velger å beholde din personlige informasjon så lenge vi anser det nødvendig for formålene som er angitt i retningslinjene våre på dette nettstedet. Avhengig av spesifikke omstendigheter vil vi oppbevare dine personopplysninger i en spesifisert tidsramme for for eksempel å kunne følge krav knyttet til enten lov, skatt eller regnskap. I henhold til retningslinjene våre kan vi beholde din personlige informasjon som holdes av oss. Når vi ikke lenger trenger dine personopplysninger, kan du være sikker på at vi sletter dataene eller på en eller annen måte gjøre deg anonym i systemet vårt.

Dine rettigheter som besøkende

Du har flere rettigheter som er tilknyttet dine personopplysninger når du besøker nettstedet vårt. Se hvilke du trenger å vite om nedenfor. Hvis du ønsker å utøve dine rettigheter, kontakt oss via e-post eller post.

 • Tilgang – Dette betyr at du har mulighet til å be oss om bekreftelse på om vi behandler dine personopplysninger, og få en kopi av informasjonen. Du kan også be om tilleggsinformasjon om dine personopplysninger, for eksempel detaljer om hvilken informasjon vi har, formålet vi bruker dem til, hvem som kan ta del av dem, hva vi gjør for å beskytte dem, dine rettigheter, hvor detaljene kommer fra, om opplysningene ender utenfor EU og om vi har tatt en automatisk beslutning eller har brukt automatisk profilering. Dette gjelder i den grad du ikke har mottatt informasjonen via disse retningslinjene.
 • Korrigering – Du har alltid mulighet til å kontakte oss og korrigere eventuelle feilaktige personopplysninger. Vi kontrollerer da opplysningene og prøver å styrke dem på en hensiktsmessig måte før tiltak iverksettes og korrigering foretas.
 • Sletting – Du har muligheten til å be oss om å slette dine personopplysninger hvis vi ikke lenger trenger å bruke opplysningene, hvis du ikke lenger godtar at vi kan behandle dine personopplysninger, hvis du har rett til å protestere (se nedenfor), hvis vi har behandlet opplysningene på en ulovlig måte og/eller hvis det er nødvendig for å overholde en lovpålagt forpliktelse. Vi er imidlertid ikke pålagt å etterkomme forespørselen din om sletting av dine personopplysninger dersom behandlingen er nødvendig for å overholde en lovfestet forpliktelse eller for å etablere/utøve rettslige krav. Det er noen flere forhold, men det er hovedsakelig disse to som gir oss grunn til å avslå din forespørsel om sletting av dine personopplysninger.
 • Begrensning – Du har mulighet til å be oss om å begrense dine personopplysninger. Dette betyr at vi kan beholde opplysningene uten å bruke dem. Dette gjelder imidlertid bare hvis nøyaktigheten er tvilsom og om vi kan bevise om opplysningene er korrekte eller ikke, hvis behandlingen på noen måte er ulovlig men du ikke ønsker å slette opplysningene, hvis vi ikke trenger opplysningene for formålene vi samlet dem inn men som fortsatt kreves for juridiske krav, dersom du har benyttet deg av retten til å protestere og det er en verifisering av såkalte hovedårsaker. Vi i BestCasino har rett til å fortsette å bruke dine personopplysninger selv etter din forespørsel om begrensning hvis vi har ditt samtykke, hvis det er nødvendig for juridiske krav eller hvis det er nødvendig for å beskytte enten en fysisk eller juridisk persons rettigheter.
 • Portabilitet: Du har rett til å be oss om å gi din personlige informasjon til deg i et organisert og maskinlesbart format. Alternativt kan du be oss om å få informasjonen din «portert» til en annen person som er ansvarlig for personopplysninger. Dette gjelder når prosessen har din godkjenning, og det skjer automatisk.
 • Protestere: Som besøkende på BestCasino kan du velge å protestere mot behandlingen av dine personopplysninger der våre «legitime interesser» er et juridisk grunnlag og du mener at dine grunnleggende rettigheter og friheter er viktigere enn våre legitime interesser. Vi har imidlertid også muligheten til å demonstrere at vi har overbevisende legitime interesser som også veier tyngre enn dine grunnleggende rettigheter og friheter.
 • Internasjonale overføringer: Alle våre besøkende kan kontakte oss og be om en kopi, eller be om å bli henvist til, handlingene som vi tar for å beskytte din personlige informasjon fra å bli tatt utenfor det europeiske økonomiske samarbeidsområdet. Vi har da også mulighet til å redigere avtaler vedrørende dataoverføringer samt tilhørende dokumenter av sensitive årsaker.
 • Tilsynsmyndighet: Du kan velge å sende inn en klage til din lokale relevante tilsynsmyndighet angående vår behandling av personopplysninger. Vi ber deg imidlertid om å kontakte oss på BestCasino for å prøve å løse eventuelle problemer først. Selv om det fortsatt betyr at du har rett på din side til å kontakte tilsynsmyndigheten når du vil.

Retningslinjer for informasjonskapsler på BestCasino

Nedenfor går vi gjennom våre retningslinjer for informasjonskapsler hos BestCasino og hvordan informasjonskapsler påvirker deg, og eksempler på hvilke leverandører vi bruker. Hvis du har flere spørsmål om informasjonskapsler på BestCasino, vennligst kontakt oss på e-post.

Vi bruker informasjonskapsler fordi vi ønsker å kunne tilby deg en komplett nettside med nyttige og fungerende funksjoner. Informasjonskapsler lar oss gjenkjenne dine personlige preferanser når du bruker siden vår, og på denne måten vil vi forhåpentligvis gjøre det både enklere, smidigere og mer praktisk for deg som besøkende.

Hva er informasjonskapsler? I dag bruker praktisk talt alle nettsider informasjonskapsler, men ikke alle vet hva det er. Kort fortalt er informasjonskapsler en liten fil med informasjon som er lagret datamaskinen, mobilen eller nettbrettet du besøker nettsiden fra. Denne filen lar det aktuelle nettstedet huske dine handlinger og preferanser. Det kan for eksempel være innloggingen, ditt valgte språk, størrelsen du velger for teksten og så videre. Dermed trenger du ikke å gjøre disse valgene på nytt hver gang du besøker nettsiden.

Alternativer for deg som besøkende

Når du velger å besøke og bruke nettsiden vår, betyr dette at du også godtar bruk og lagring av informasjonskapsler på din datamaskin, mobil eller nettbrett. Generelt kan du se og bruke nettstedet vårt uten informasjonskapsler. Det kan imidlertid hende at enkelte deler og sider ikke fungerer etter hensikten, eller at det kan være tregere å navigere på nettstedet hvis du avviser informasjonskapsler.

Hvis du ikke ønsker at noen informasjonskapsler lagres på enheten du bruker når du besøker nettsiden, kan du velge å deaktivere innstillingen som er relevant i systeminnstillingene du finner i din valgte nettleser. Du har også muligheten til å slette lagrede informasjonskapsler i systeminnstillingene når som helst. Vær oppmerksom på at visse tilbud og funksjoner er begrenset når du ikke aksepterer informasjonskapsler på BestCasino.

Informasjonskapsler i forskjellige kategorier

På BestCasino bruker vi forskjellige typer informasjonskapsler for ulike formål og funksjoner. Noen av våre informasjonskapsler er påkrevd for tekniske formål, også kalt teknisk nødvendighet. Andre informasjonskapsler lagres og brukes i et spesifisert tidsrom. Noen informasjonskapsler plasseres og lagres av enten en tredjepart eller oss.

Teknisk nødvendighet: Det finnes informasjonskapsler som er teknisk nødvendige og informasjonskapsler som ikke er det. Når det gjelder de som er teknisk nødvendige, bruker vi informasjonskapsler som er nødvendige for at nettstedet vårt skal fungere som det skal. Denne typen informasjonskapsler plasseres automatisk på enheten din når du besøker nettstedet og/eller bruker en funksjon vi tilbyr. Med mindre du har justert innstillingene i nettleseren din, som gjør at informasjonskapsler kan avvises umiddelbart. Informasjonskapsler som ikke er nødvendige plasseres på enheten din kun for å forbedre brukervennligheten og nettstedets ytelse ytterligere. Disse informasjonskapslene hjelper også med å huske innstillingene dine. Vi bruker også ikke-teknisk nødvendige informasjonskapsler for å få mer informasjon om hvordan ulike deler av nettstedet brukes og hvor ofte det skjer. På denne måten kan vi tilpasse nettsiden på en bedre måte for deg som besøkende.

Lagringsvarighet: Ulike informasjonskapsler lagres i ulike tidsperioder, og vi deler dem inn i tre separate kategorier slik at du lettere kan forstå hvordan det fungerer og hvilke forskjeller som finnes.

 • Øktinformasjonskapsler: Såkalte øktinformasjonskapsler er kun nødvendig mens du besøker et nettsted. Når du velger å fjerne deg selv fra nettstedet, slettes eller ugyldiggjøres øktinformasjonskapsler. Disse informasjonskapslene brukes til å opprettholde informasjon mens du er på et bestemt nettsted.
 • Permanente informasjonskapsler: Informasjonskapsler som i stedet lagres i lang tid kalles permanente informasjonskapsler. Denne typen informasjonskapsler gjør at vi som driver nettsiden har mulighet til å kjenne deg igjen når du besøker nettsiden vår på et senere tidspunkt, og vi kan da bruke lagrede innstillinger fra din siste økt. Det kan handle om at du slipper å gjenta prosedyren med å velge språk hver gang du besøker nettsiden eller lignende. Selv permanente informasjonskapsler slettes automatisk etter en fastsatt tidsramme.
 • Flow cookies: Flow cookies er for at våre egne servere skal kunne kommunisere med hverandre innenfor gruppen. Flow cookies plasseres på enheten din mens du navigerer på nettstedet vårt, og de slettes umiddelbart når du forlater nettstedet.

Informasjonskapsler for analyse og måling av rekkevidde

Vi bruker informasjonskapsler fra ulike leverandører, og slike informasjonskapsler plasseres på nettsiden enten av oss selv eller av operatøren vi bestiller fra. Det finnes også tredjeparts informasjonskapsler som lagres og brukes av andre typer organisasjoner, men også nettsteder. Gjennom eksterne leverandører kan informasjonskapsler brukes til å vise spesifikke annonser eller for å integrere innhold fra ulike sosiale nettverk på internett.

Google Analytics

Hos BestCasino bruker vi en analysetjeneste levert av Google Inc kalt Google Analytics. Google Analytics-tjenesten bruker informasjonskapsler for å identifisere hvor ofte enkelte områder av et nettsted brukes og for å se hva forskjellige besøkende foretrekker. Informasjonen som kan leses fra din bruk mens du besøker nettstedet, og som hentes ut via informasjonskapselen, overføres til en av Googles servere i USA hvor den er lagret. Google vil kunne bruke denne informasjonen til å analysere hvordan du bruker et bestemt nettsted og kompilere aktivitetsrapporter. Vær oppmerksom på at Google kan velge å videreformidle informasjonen til tredjeparter – hvis loven krever det. Alternativt, hvis tredjeparter behandler denne informasjonen på vegne av Google. Dataene lagres i 26 måneder, og dette gjelder også din IP-adresse.

Alle våre besøkende kan nekte Google Analytics for at du skal unngå registrering og overvåkning av økten din på nettstedet. For å gjøre dette, besøk denne siden: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

Hotjar

Hotjar er et verktøy som vi bruker for å samle inn ikke-personlig informasjon for å utvikle nettsiden vår og gi deg en bedre opplevelse. Via Hotjar blir det lettere for oss å finne og analysere tekniske problemer med mer..

AdWords

Vi bruker AdWords for å aktivere noe som kalles Google PPC-kampanjer, altså Pay Per Click.

AdForm

AdForm bruker informasjonskapsler for å få informasjon om dine besøk på nettsiden og om du ser annonser fra BestCasino. Informasjonen som samles inn gjennom AdForm brukes deretter til å for eksempel evaluere og analysere en annonse eller kampanjes ytelse. Det er også med på å lage såkalt målrettet annonsering. Det vil si at annonser kan vises i rekkefølge, at utvalgte produkter vises avhengig av interessen som vises på nettsiden og lignende.

Våre retningslinjer for personvern og informasjonskapsler kan endres og oppdateres etter behov – se dato og versjon øverst på siden.