6 tips på hur du slutar spela på casino

Många människor lockas av att spela casino online och gillar känslan av den adrenalinkick som följer med varje klick. Att spela kan erbjuda en tillfällig flykt, en chans att vinna pengar och en möjlighet att socialisera. Men lika mycket som spelandet kan vara en källa till glädje, kan det för vissa gå över till ett betydligt större behov än så, där linjen mellan nöje och problem blir alltmer otydlig. När spelandet börjar påverka en persons ekonomi, relationer eller psykiska hälsa, är det dags att se över beteendet och göra en förändring.

Genom att skaffa kunskap kring spelande som övergår i beroende och ta reda på vilka verktyg som finns tillgängliga kan vara ett bra första steg mot att få tillbaka kontrollen över sitt liv och sluta spela. Spelberoende eller att ha en problematisk relation med spel om pengar kallas också för hasardspelsyndrom.

1. Självmedvetenhet

Att erkänna att ett problem finns är ofta den svåraste delen i förändringsprocessen, men även den mest avgörande för att kunna få hjälp. Många gånger är det en försvarsmekanism att förneka ett beteende, särskilt när det gäller beroende som spel som ger oss tillfällig glädje och frigörelse av må-bra-hormon.

Men genom att verkligen sätta sig ner och göra en ordentlig reflektion av sig själv, där man objektivt granskar sina spelvanor och de konsekvenserna som kommer när man spelar, kan man skapa en klarare bild av verkligheten och därmed lyckas sluta spela. Att ta reda på varför man gillar att spela, oavsett om det handlar om jakten på spänning eller om det är en flykt från vardagen eller andra problem, kan berätta mycket kring de bakomliggande orsakerna till beroendet.

2. Upprätta gränser

Det kan hjälpa mycket att sätta upp ekonomiska gränser för sitt spelande. Besluta hur mycket du kan spendera varje månad, och håll dig till den summan. Genom denna metod kan du förhindra att eventuellt faller in i ett mönster av att försöka vinna tillbaka de pengar som du redan har förlorat. Att hålla koll på hur mycket pengar du spelar för och när på dygnet du faktiskt spelar för kan också vara till hjälp för att förstå i vilka situationer du behöver vara mer vaksam.

3. Gör det mindre tillgänglig

Ta del av förebyggande åtgärder för att minska ditt spelberoende. Detta kan du göra genom att blockera spelsidor på datorn och mobilen, stänga av sig från spel genom Spelinspektionens avstängningssystem, eller begränsa din tillgång till pengar. Genom att fysiskt göra det svårare att spela kan du hjälpa till att bryta vanan och ge dig tid att tänka igenom dina beslut mer noggrant.

4. Hitta på alternativa aktiviteter

Använd den tid och pengar du tillbringade på online casinon till något positivt och meningsfullt. Plocka upp en gammal eller hitta en ny hobby, börja träna eller engagera dig i någon samhällsfråga. Dessa aktiviteter kan ge en känsla av prestation och syfte. Det kan också hjälpa dig till ett bättre välbefinnande och minska suget efter att gå tillbaka till gamla spelvanor.

5. Undvik internet

Att begränsa sig från internet är drastiskt och svårt, men ibland är det ett nödvändigt steg för dem som kämpar med spelberoende och behöver sluta spela bort pengar. I dagens samhälle där vi ständigt har tillgång till internet kan det vid ett spelberoende vara klokt att undvika källan till frestelse.

Om du medvetet begränsar dig från att använda en telefon eller dator blir det svårare att upprätthålla beroendet, samtidigt som man ger sig själv utrymme att stanna upp och få återhämtning. För dem som fortfarande behöver hålla kontakten med omvärlden men inte vill ha tillgång till internet, finns alternativet att byta till en mobil där man bara har tillgång till SMS och samtal.

En sådan enhet, fri från sociala medier, spelappar samt ständiga notifieringar, tillåter enkel kommunikation och kan ge en paus från konstant uppkoppling. Det ger även möjlighet till att hitta andra aktiviteter och undvika frestelsen att gå tillbaka till de spelberoende som en gång funnits.

6. Söka stöd

Att öppna upp och dela med sig av sina svårigheter kring spel om pengar kan vara en skrämmande tanke. Dock kan det vara början på en stor förändring när det kommer till att sluta spela. När du väljer att söka stöd och öppet prata och berätta om din spelproblematik till en vän eller någon i din familj, ger du möjlighet till ett speciellt band av förståelse. Inte bara kan personen i fråga lyssna på vad du har att säga, utan också ge nya perspektiv och råd som kan vara svåra att se när man står mitt uppe i något. 

Förutom att kontakta med någon i ens närmsta krets, erbjuder professionella psykologer eller terapeuter verktyg och sätt att komma ur ett beroende. En person som är utbildade inom psykologi har ofta specialkunskap om spelberoende. Även stödgrupper, där man träffar andra med liknande svårigheter, erbjuder en trygg miljö som man kan behöva. Där kan personer i samma sits dela erfarenheter och utmaningar. Att delta i sådana grupper eller program kan ge mycket hjälp och visa att du inte är ensam. 

Med hjälp av Stödlinjens guide Första hjälpen vid spelberoende går du stegvis igenom alla tips listade ovan. Du tilldelas även övningar som ska göras för att vägen mot att sluta spela ska bli så positiv som möjligt. 

Hur vet jag om jag har problem?

Alla människor har olika spelvanor och olika relation till spel. Dock finns det vissa tecken och beteenden som indikerar att spelandet kan ha gått överstyr. Följande faktorer kan hjälpa dig att utvärdera dina eller en närståendes spelvanor:

  • Frekvent spelande: Om du vet med dig att du spelar väldigt ofta, och särskilt på bekostnad av andra aktiviteter som du tidigare ägnat tid åt, kan det vara ett varningstecken. Att prioritera spel framför andra delar av ditt liv kan indikera en rejäl obalans som behöver uppmärksammas.
  • Finansiella problem: Att konstant förlora pengar och sedan försöka vinna tillbaka de pengar man förlorat är tecken att notera. Detsamma gäller om du dragit på dig skulder på grund av ditt spelande. Då är det verkligen dags att omvärdera din inställning.
  • Högt alkoholintag: Risken att du utvecklar ett spelberoende ökar avsevärt om du dricker alkohol samtidigt som du spelar. Beroende av spel och alkohol kan förstärka varandra.
  • Känslomässiga svårigheter: Om du känner ångest, depression eller skuld efter att ha spelat kan det vara ett tecken på att det är dags att söka stöd. Det inkluderar även om du ser på spel som en flykt från andra problem i ditt liv.
  • Förnekelse: Att förneka att du har ett problem eller att försöka dölja ditt spelande för vänner och familj är också en indikation på att det är dags att se över dina spelvanor och eventuellt skaffa hjälp.

Vad du som anhörig kan göra

Att vara anhörig till någon med ett spelberoende kan vara väldigt påfrestande, främst emotionellt. Den som lider av spelmissbruk har ofta svårt att se sitt eget problem och vilja göra något åt det, vilket kan göra det utmanande att närma sig dem vid oro eller bekymmer. 

När man som anhörig försöker prata med en spelberoende, stöter man ofta på förnekelse som försvarsmekanism. Det är inte ovanligt att personen beskyller en för att överreagera eller inte vara supportande. Även om ens känslomässiga instinkt kan vara att ”hjälpa” med pengar för att betala av skulder eller hjälpa till på andra sätt ekonomiskt, förstärker det bara problematiken och skapar en bild om att någon annan kommer att lösa konsekvenserna av den spelberoendes handlingar. Undvik även tomma hot eller löften, som inte är avsedda att verkställas.

Detta eftersom de försvagar din trovärdighet och relationen till den spelberoende. Ett viktigt tips är att påminna sig själv om sitt eget välbefinnande, även om man vill vara ett stöd och hjälpa sin närstående. Som anhörig till någon med spelberoende kan du få hjälp genom att kontakta Stödlinjen eller Riksförbundet för spelberoende, där du kan träffa och prata med andra i din sits.

Källor

Vanliga frågor och svar

Hur gör man för att sluta spela casino?
Att sluta spela på casino, vare sig det är online eller fysiskt, kräver ofta en kombination av att själv vilja bli fri från beroendet, hjälp från utomstående och förändrade beteendemönster. Här är några saker som kan hjälpa: Bli medveten om sitt spelande, sätt upp gränser, gör spelande mindre tillgängligt, hitta på andra aktiviteter, begränsa tillgängligheten till internet och sök stöd genom att kontakta professionell hjälp.
Kan man stänga av sig från alla casino?
Ja, i många länder finns det nationella system där man kan begära att bli avstängd från spelsidor. Ett exempel är Spelpaus som finns i Sverige, där spelare kan begränsa sig från alla licensierade spelbolag.
Varför kan jag inte sluta spela?
Spelberoende kan vara komplext och drivs oftast av en kombination av psykologiska, sociala och biologiska faktorer. Dopamin, en signalsubstans i hjärnan, frigörs när man spelar. Den ger en känsla av eufori. Över tid kan vissa personer bli beroende av dessa dopaminutsläpp, vilket gör det svårt att sluta spela. Läs mer om spelberoende på Stödlinjen eller Riksförbudet för spelberoende.
Hur beter sig en spelberoende?
Tecken på att en person lider av ett spelberoende kan vara: frekvent spelande om pengar, finansiella svårigheter, högt alkoholintag, känslomässiga svårigheter och förnekelse.

Hem > 6 tips på hur du slutar spela på casino